PRT400 AGREX

Капацитет: 52 м

Продукция:
• ЦАРЕВИЦА: 180 тона / 24 часа (30% - 14%)
• ПШЕНИЦА: 246 тона / 24 часа (20% - 14%)

Предимства:

• Контролиране на емисиите: горивни изпарения, които не замърсяват зърното
• Не са необходими специални разрешителни
• Всички механични и електронни устройства за безопасност са в съответствие с европейския регламент
• Структурата, както и всички механични компоненти са проектирани с висококачествени материали
• Лесна и минимална поддръжка
• Ниска консумация
• Възможност за алтернативни горива
• Лесен за транспорт на съчленени камиони и контейнери