MODEL FRK

Разрушителят Mod. FRK песъчинки клони с диаметър 8-10 cm. Снабден е с два хамака и двойна ламарина.

Специално за лозя и овощни градини
Приложимо и за скалисти почви
Трансмисия с 4 ремъка
Мобилна 3-точкова система за окачване
При поискване изместването става хидравлично (с хидравличен цилиндър), доставено от трактора
Цилиндър и регулируеми обувки
Колелата се прилагат при поискване