Сатен плуг PA EBAK

Мулти плугът на ЕВАК е една иновативна и надеждна машина, използвана предимно за плитко изораване на стърнище. Доказано е, че в сравнение с конвенционалните плугове, оре почвата с по-висока скорост и обхваща по-голям периметър на работа. Спестява време и гориво.

Технически характеристики Мулти плуг PA
PA 4 PA 5 PA 6 PA 7 PA 8 PA 9 PA 10 PA 12
Работна ширина (м) 1,10 1,40 1,70 2,00 2,30 2,60 2,90 3,50
Врой Палещник 4 5 6 7 8 9 10 12
Палещник (инч) 8 / 12
Тегло (кг) 450 650 780 860 930 1020 1100 1320
Мощност (обр/мин) 70
80
80
100
100
120
120
140
140
160
160
180
180
200
200
240