Трактори CLAAS

Производител

Теснолинейни трактори, широк асортимент. NEXOS. С три ...

Виж още
CLAAS NEXOS

Най-маневреният от всички. Като лидер в компактния ...

Виж още
CLAAS ELIOS 210-240

ATOS. Един истински приятел. Колкото по-малък е един ...

Виж още
CLAAS ATOS 220-350

Един за всички. ARION 400. Доказала себе си технология с ...

Виж още
CLAAS ARION 410-460

Убедителни. ARION 650–530. Техниката на големите в ...

Виж още
CLAAS ARION 530-550

Убедителни. ARION 650–620. Техниката на големите в ...

Виж още
CLAAS ARION 620-650

Убедителен. Новият AXION 800. Трактор, чиито предимства са ...

Виж още
CLAAS AXION 800-870

Сериозни задачи. AXION 900. 400 к.с. говорят сами за себе си ...

Виж още
CLAAS AXION 920-950

Постоянна величина. XERION 5000 / 4500 / 4000 Убедени сме, че ...

Виж още
CLAAS XERION 4000/4500/5000